Aktuelle A-medlemmer

BORGERBEVÆGELSEN MOD EN
MOTORVEJ I EGHOLMLINJEN
CVR 33806108

HÆRVEJSMOTORVEJ
NEJ TAK
CVR 36008555

JYDER MOD OVERFLØDIGE
MOTORVEJE
CVR 41295058

KATTEGATFORBINDELSEN
NEJ TAK
CVR 41944471

SYDFYNS FREMTID
ALS-FYN BRO OG MOTORVEJ
NEJ TAK
CVR 41449861

LANDSBYRÅDET HERSKIND,
SKIVHOLME OG HERSKIND HEDE
UNDERGRUPPE MOD A26
SYD OM LADING SØ
CVR 32126731

Foreningen tilbyder 4 medlemsskaber

A. LOKAL MOTORVEJS-
MODSTANDS-FORENING
1.500 KR./ÅR

Som A-medlem af foreningen kan optages andre lokale foreninger knyttet til en specifik vejstrækning i Danmark. Et A-medlem har ret til to repræsentanter i BB-DK’s bestyrelse. Et A-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 5 stemmer. Indmeldelse som A-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes den lokal foreningens vedtægter, hvor formålet er foreneligt med formålet i BB.DK, kontaktoplysninger på hele bestyrelsen, samt de to repræsentanter, der skal have fuldmagt til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.
A-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger. 

B. ANDEN FORENING ELLER VIRKOMHEDS MEDLEMSKAB
1.500 KR./ÅR

Som B-medlem af foreningen kan optages andre foreninger, organisationer eller virksomheder med CVR-nr. Et B-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et B-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme. Indmeldelse som B-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes foreningens vedtægter med oplysning om foreningens kontaktperson. B-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.

C. FYSISKE PERSONERS MEDLEMSKAB – 250 KR./ÅR (UNGDOMSRABAT, FOR PERSONER UNDER 25 ÅR: 50%)

Som C-medlem af foreningen kan optages enhver fysisk person. Et C-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et C-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme, når kontingent er betalt. Indmeldelse som C-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. C-medlemsskabet er gyldigt fra indmeldelsen. Kontingent skal betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.
D. Støttemedlemskab 0 kr./år

Et D-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et D-medlem kan ikke stemme på foreningens generalforsamling. Indmeldelse som D-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. Alle kan tilmelde sig som D-medlem, fysiske personer og foreninger/virksomheder. D-medlemsskabet er gyldigt fra indmeldelsen. Alle A, B eller C medlemmer, der ikke har betalt kontinget, overgår automatisk til D-medlemskab, indtil kontingentbetaling genoptages.

JA TAK, jeg vil gerne være medlem: