Aktuelle A-medlemmer

BORGERBEVÆGELSEN MOD EN
MOTORVEJ I EGHOLMLINJEN

CVR 33806108

HÆRVEJSMOTORVEJ
NEJ TAK

CVR 36008555

JYDER MOD OVERFLØDIGE
MOTORVEJE

CVR 41295058

STOP MOTORVEJ
OVER SAMSØ

CVR 41152672

ØSTJYDER MOD
KATTEGATFORBINDELSEN

CVR 41944471

RÅDET FOR
BÆREDYGTIG TRAFIK

CVR 40243240

SYDFYNS FREMTID
ALS-FYN BRO OG MOTORVEJ
NEJ TAK
CVR 41449861

LANDSBYRÅDET HERSKIND,
SKIVHOLME OG HERSKIND HEDE
UNDERGRUPPE MOD A26
SYD OM LADING SØ
CVR 32126731


NEJ TIL MOTORVEJ
PÅ ASNÆS

CVR 42724408

Bestyrelsesmedlemmer

FORMAND

Louise Faber

Repræsentant for: Borgerbevægelsen
Nej til en motorvej i Egholmlinjen
lf@lysholtfaber.dk
Tlf. 22 79 95 35
NÆSTFORMAND

Andra Pachai

Repræsentant for:
Hærvejsmotorvej NEJ TAK
 
andra@pachai.dk
Tlf. 24 65 65 33
NÆSTFORMAND

Karin Mette Petersen

Repræsentant for: Borgerbevægelsen
Nej til en motorvej i Egholmlinjen
kpkarinmette@gmail.com
Tlf. 21 31 61 47

NÆSTFORMAND

Tina Petersen

Repræsentant for:
Hærvejsmotorvej NEJ TAK
tinapetersen10@gmail.com
Tlf. 26 61 36 57

NÆSTFORMAND

Anne Birgitte Levisen

Repræsentant for:
Jyder Mod Overflødige Motorveje
ablevisen@hotmail.com
Tlf. 22 64 74 82

NÆSTFORMAND

Per Delphin

Repræsentant for:
Jyder Mod Overflødige Motorveje
per_delphin@live.dk
Tlf. 41 60 33 84

NÆSTFORMAND

Anders Baun Sørensen

Repræsentant for:
Stop Motorvej over Samsø
saadancirkus@hotmail.com

 

NÆSTFORMAND

Arne Krogh

Repræsentant for:
Stop Motorvej over Samsø
arne.krogh@outlook.dk
Tlf. 21 74 96 07

NÆSTFORMAND

Oluf Jensen

Repræsentant for:
Østjyder mod Kattegatforbindelsen
olufjensen57@gmail.com
Tlf. 61 83 05 45

NÆSTFORMAND

Finn Vesterlund

Repræsentant for:
Østjyder mod Kattegatforbindelsen
veslyn@mail.dk
Tlf. 20 21 36 14

Hans Henrik Samuelsen

Repræsentant for:
Rådet for bæredygtig trafik
hh@plan2b.dk

 

Kjeld A. Larsen

Repræsentant for:
Rådet for bæredygtig trafik
kjeld.allan.larsen@gmail.com

 

Poul Kattler

Repræsentant for:
Rådet for bæredygtig trafik
poul@kattler.dk
Tlf. 26 17 72 23

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell

Repræsentant for:
Sydfyns Fremtid, Als-Fyn bro og motorvej, nej tak
vibekesdem@gmail.com
Tlf. 22 58 80 02

Thomas Lundsfryd

Repræsentant for:
Sydfyns Fremtid, Als-Fyn bro og motorvej, nej tak
thomaslundsfryd@gmail.com
Tlf. 26 36 09 49

Else Thomsen

Repræsentant for:
Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede,
undergruppe mod A26 – Syd om Lading Sø
et@spag.dk
Tlf. 22 93 54 69

Per Dalsgaard

Repræsentant for:
Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede,
undergruppe mod A26 – Syd om Lading Sø
per.a.dalsgaard@gmail.com
Tlf. 66 49 64 67

Stine Foersom

Repræsentant for:
Nej til motorvej på Asnæs
asnaes43@hotmail.com
Tlf. 40 61 66 05

Jacob Bregnballe

Repræsentant for:
Nej til motorvej på Asnæs
jacob@bregnballe.com
Tlf. 20 68 09 94

Foreningen tilbyder 4 medlemsskaber

A. LOKAL MOTORVEJS-
MODSTANDS-FORENING
1.500 KR./ÅR

Som A-medlem af foreningen kan optages andre lokale foreninger knyttet til en specifik vejstrækning i Danmark. Et A-medlem har ret til to repræsentanter i BB-DK’s bestyrelse. Et A-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 5 stemmer. Indmeldelse som A-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes den lokal foreningens vedtægter, hvor formålet er foreneligt med formålet i BB.DK, kontaktoplysninger på hele bestyrelsen, samt de to repræsentanter, der skal have fuldmagt til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.
A-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger. 

B. ANDEN FORENING ELLER VIRKOMHEDS MEDLEMSKAB
1.500 KR./ÅR

Som B-medlem af foreningen kan optages andre foreninger, organisationer eller virksomheder med CVR-nr. Et B-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et B-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme. Indmeldelse som B-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes foreningens vedtægter med oplysning om foreningens kontaktperson. B-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.

C. FYSISKE PERSONERS MEDLEMSKAB – 250 KR./ÅR (UNGDOMSRABAT, FOR PERSONER UNDER 25 ÅR: 50%)

Som C-medlem af foreningen kan optages enhver fysisk person. Et C-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et C-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme, når kontingent er betalt. Indmeldelse som C-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. C-medlemsskabet er gyldigt fra indmeldelsen. Kontingent skal betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.
D. Støttemedlemskab 0 kr./år

Et D-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et D-medlem kan ikke stemme på foreningens generalforsamling. Indmeldelse som D-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. Alle kan tilmelde sig som D-medlem, fysiske personer og foreninger/virksomheder. D-medlemsskabet er gyldigt fra indmeldelsen. Alle A, B eller C medlemmer, der ikke har betalt kontinget, overgår automatisk til D-medlemskab, indtil kontingentbetaling genoptages.

JA TAK, jeg vil gerne være medlem: