Aktuelle A-medlemmer

BORGERBEVÆGELSEN MOD EN
MOTORVEJ I EGHOLMLINJEN
CVR 33806108

HÆRVEJSMOTORVEJ
NEJ TAK
CVR 36008555

JYDER MOD OVERFLØDIGE
MOTORVEJE
CVR 41295058

KATTEGATFORBINDELSEN
NEJ TAK
CVR 41944471

SYDFYNS FREMTID
ALS-FYN BRO OG MOTORVEJ
NEJ TAK
CVR 41449861

LANDSBYRÅDET HERSKIND,
SKIVHOLME OG HERSKIND HEDE
UNDERGRUPPE MOD A26
SYD OM LADING SØ
CVR 32126731

Foreningen tilbyder 2 medlemsskaber

A.
LOKAL MOTORVEJS-MODSTANDS-FORENING
1.500 KR./ÅR

Som A-medlem af foreningen kan optages andre lokale foreninger knyttet til en specifik vejstrækning i Danmark. Et A-medlem har ret til to repræsentanter i BB-DK’s bestyrelse. Et A-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme. Indmeldelse som A-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes den lokal foreningens vedtægter, hvor formålet er foreneligt med formålet i BB.DK, kontaktoplysninger på hele bestyrelsen, samt de to repræsentanter, der skal have fuldmagt til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.
A-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger. 

B.
ANDEN FORENING ELLER VIRKOMHEDS- MEDLEMSKAB 1.500 KR./ÅR

Som B-medlem af foreningen kan optages andre foreninger, organisationer eller virksomheder med CVR-nr. Et B-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et B-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme. Indmeldelse som B-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes foreningens vedtægter med oplysning om foreningens kontaktperson. B-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.

JA TAK, jeg vil gerne være medlem: