Aktuelle A-medlemmer

BORGERBEVÆGELSEN MOD EN
MOTORVEJ I EGHOLMLINJEN

CVR 33806108

JYDER MOD OVERFLØDIGE
MOTORVEJE

CVR 41295058

HÆRVEJSMOTORVEJ
NEJ TAK

CVR 36008555

STOP MOTORVEJ
OVER SAMSØ

CVR 41152672

Bestyrelsesmedlemmer

FORMAND

Louise Faber

Repræsentant for: Borgerbevægelsen
Nej til en motorvej i Egholmlinjen
lf@lysholtfaber.dk
Tlf. 22 79 95 35
NÆSTFORMAND

Andra Pachai

Repræsentant for:
Hærvejsmotorvej Nej tak, Kolding Ådal andra@pachai.dk
Tlf. 24 65 65 33

Ann Bøgelund

Repræsentant for:
Hærvejsmotorvej Nej tak, Kolding Ådal
ann_bogelund@hotmail.com
Tlf. 28 78 28 18

NÆSTFORMAND

Lennart Madsen

Repræsentant for:
Hærvejsmotorvej Nej tak, Viborg
lennart.madsen@mail.dk
Tlf. 20 46 36 71

NÆSTFORMAND

Tina Petersen

Repræsentant for:
Hærvejsmotorvej Nej tak, Vejle Ådal
tinapetersen10@gmail.com
Tlf. 26 61 36 57

NÆSTFORMAND

Ellen Odgaard

Repræsentant for:
Jyder Mod Overflødige Motorveje, Ry
ellenodgaard@hotmail.com
Tlf. 28 76 72 62

NÆSTFORMAND

Anne Birgitte Levisen

Repræsentant for:
Jyder Mod Overflødige Motorveje, Vejle Ådal
ablevisen@hotmail.com
Tlf. 22 64 74 82

NÆSTFORMAND

Per Delphin

Repræsentant for:
Hærvejsgruppen, Randbøl
per_delphin@live.dk
Tlf. 41 60 33 84

NÆSTFORMAND

Karin Mette Petersen

Repræsentant for: Borgerbevægelsen
Nej til en motorvej i Egholmlinjen
kpkarinmette@gmail.com
Tlf. 21 31 61 47

NÆSTFORMAND

Anders Baun Sørensen

Repræsentant for:
Stop Motorvej over Samsø
saadancirkus@hotmail.com

 

NÆSTFORMAND

Arne Krogh

Repræsentant for:
Stop Motorvej over Samsø
arne.krogh@outlook.dk
Tlf. 21 74 96 07

Foreningen tilbyder 4 medlemsskaber

A. LOKAL MOTORVEJS-
MODSTANDS-FORENING
1.500 KR./ÅR

Som A-medlem af foreningen kan optages andre lokale foreninger knyttet til en specifik vejstrækning i Danmark. Et A-medlem har ret til to repræsentanter i BB-DK’s bestyrelse. Et A-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 5 stemmer. Indmeldelse som A-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes den lokal foreningens vedtægter, hvor formålet er foreneligt med formålet i BB.DK, kontaktoplysninger på hele bestyrelsen, samt de to repræsentanter, der skal have fuldmagt til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.
A-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger. 

B. ANDEN FORENING ELLER VIRKOMHEDS MEDLEMSKAB
1.500 KR./ÅR

Som B-medlem af foreningen kan optages andre foreninger, organisationer eller virksomheder med CVR-nr. Et B-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et B-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme. Indmeldelse som B-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk. Ved indmeldelse skal medsendes foreningens vedtægter med oplysning om foreningens kontaktperson. B-medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.

C. FYSISKE PERSONERS MEDLEMSKAB – 250 KR./ÅR (UNGDOMSRABAT, FOR PERSONER UNDER 25 ÅR: 50%)

Som C-medlem af foreningen kan optages enhver fysisk person. Et C-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et C-medlem kan stemme på foreningens generalforsamling med vægten 1 stemme, når kontingent er betalt. Indmeldelse som C-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. C-medlemsskabet er gyldigt fra indmeldelsen. Kontingent skal betalt til kontonr. 9070 1630928628 med angivelse af identifikationsoplysninger.
D. Støttemedlemskab 0 kr./år

Et D-medlem har ikke ret til en repræsentant i BB-DK’s bestyrelse. Et D-medlem kan ikke stemme på foreningens generalforsamling. Indmeldelse som D-medlem sker ved fremsendelse af en mail til BB-Danmark@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. Alle kan tilmelde sig som D-medlem, fysiske personer og foreninger/virksomheder. D-medlemsskabet er gyldigt fra indmeldelsen. Alle A, B eller C medlemmer, der ikke har betalt kontinget, overgår automatisk til D-medlemskab, indtil kontingentbetaling genoptages.

JA TAK, jeg vil gerne være medlem: