NYHEDER

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
SØNDAG D. 3. MARTS KL. 11-12

infrastruktur-forlig
landsdækkende demonstration

Den udemokratiske motorvejsproces og forslag til forbedringer

Erklæring om manglende myndighedsadskillelse

Høringssvar vedr.
VVM-proces for Hærvejsmotorvejens strækning Give til Haderslev

Høringssvar vedr.
Århus Konventionens implementering ved statslige anlægsbeslutninger

Høringssvar vedr.
lovforslag om ændring
af lov om offentlige veje m.v. (Implementering
af VVM-direktivet).

ERKLÆRING OM KLAGEADGANGE

En uvildig klageinstans gør det muligt for borgerne at klage til andre end de projektansvarlige i Vejdirektoratet, når der er fejl og mangler i miljøvurderingerne, FØR en motorvej besluttes. 

ERKLÆRING OM RESPEKT FOR BORGERNES FERIEPERIODER

Høringsperioden om implementering af VVM-direktivet i Vejloven lå i sommerperioden, hvor mange borgere og organisationer holder ferie og dermed i praksis er afskåret fra at deltage.

ERKLÆRING OM ULOVHJEMLET VVM-PROCES

BB.DK protesterer imod, at Transportministeriet skriver om lovforslaget til vejloven, der skal implementere VVM-direktivet i 2021, at der er tale om ”videreførelse af gældende ret.”