Et moratorium betyder pause

Borgerbevægelsen.DK’s Motorvejsmoratorium er vores trafikpolitiske grundlag. Heri forklarer vi den aktuelle politiske situation og dens sammenhænge mellem forskellige problematikker vedr. bla. transport, miljø, klima, natur og jura.

Moratoriet samler de generelle argumenter, vi som borgere anvender for at undgå motorveje. Det omfatter også de væsentligste juridiske problematikker, der knytter sig hertil. Der opstår nemlig hele tiden ideer om nye motorvejsprojekter, som politikere og lobbyister ønsker sig rundt omkring i Danmark. Alle nye borgergrupper har behov for hurtigt at se de væsentligste problematikker.

Moratoriet  anvendes også til at udvikle samarbejde og fælles fodslag med andre foreninger og bevægelser både dem, der specifikt knytter sig til motorveje, og andre. Det kan for eksempel være klimabevægelser, trafikbevægelser, naturbeskyttelsesforeninger o.a.

Med andre ord: Moratoriet er et forsøg på at komme rundt om de komplicerede sammenhænge, som ofte bliver fremstillet alt for forenklede. Håbet er, at vi finder frem til fælles gode løsninger til de forskellige problematikker. Derfor er moratoriet et dynamisk papir, som udvikles og omskrives løbende, efterhånden som vi og samfundet bliver klogere.

Vi inviterer alle til at læse Motorvejsmoratoriet og give os feedback.

LÆS MERE HER